Късогледите икономии в отбраната се заплащат с национални катастрофи

Това е становището на Съюза на офицерите от резерва  „Атлантик” изразено в Декларация от 3 ноември. 

2(4)Според офицерите атлантици предвиденото увеличение в бюджета за отбрана до ниво 1,35% от брутния вътрешен продукт (БВП) предизвика удовлетворение във Въоръжените сили и в средите на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ (СОРА).

„Това решение на правителството, както и приетата от него и изпратена за одобрение от Народното събрание „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020“.

Защото „грижата за повишаване на отбранителните способности във все по-сложната и трудно предсказуема международна обстановка е единственият начин да бъдат неутрализирани рисковете и заплахите за националната и коалиционната сигурност и отбрана.” Същевременно в Декларацията се изразява

„недоумение и с пълно неодобрение”

на редица предложения за промени в специализираните закони от системата за национална сигурност. Те са опредеени като „нелепи, вредни и опасни” осоено в условията на хибридна война.   Като такива са изтъкнати предложенията на министъра на финансите Владислав Горанов приети с решение N 847 /30.10.2015 г.  на Министерския съвет, с които се отменят редица социални придобивки. Такива са:

  • намаляването на основния платен годиен отпуск от 30 на 20 дни (чл. 197 от ЗОВСРБ);
  • отпаднето на изплащането на допълнителното възнаграждение за продължителна служба в размер от 2 на сто, но не повече от 40 на сто (отпада чл. 213 от ЗОВСРБ), с което се връщат уравниловките от времето на злополучния социализъм, като трудът на по-опитните военнослужещи се приравнява с този на начинаещите.

С промените в чл. 224 се посяга върху порционните пари на военнослужещите, а с тези в чл. 227 се отнема правото на еднократно парично обезщетение от брутни месечни възнаграждения при прослужени годни, но не повече от 20, като промяната ги редуцира до 10 заплати, като всяка е 50% от месечното брутно възнаграждение. Тоест, трикратно се намалява получаваното досега обезщетение при пенсиониране на военнослужещия. Подобни са предложенията и за орязване на социалните компенсации и на други структури от системата за сигурност: МВР, ДАНС, ДАР и др.

Според  СОРА „ефектът от възможното узаконяване на подобни решения е лесно предвидим: масово напускане на хиляди военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия, МВР и структурите за сигурност. Това би било най-скъпият подарък за всички, които явно или скрито воюват срещу евроатлантическите ценности и сънуват промяна на съществуващите граници със сила, както и за онези, които не зачитат граници и територии за разгръщане на терористичната си дейност.”

Като обвиняват за тези решения бюрокрацията, която е „невежа” в областта на геополитиката, дипломацията и отбраната, и не е запозната с усилията на НАТО да укрепи източния и южния фланг на Алианса, са предложени „реформи”, „представляват вероломно и предумишлено настъпление срещу социалното положение на хиляди военнослужещи”.  И призовават за казване на категорично „НЕ” на това „чиновническо безумие”, като апелират към министър-председателя да оттегли посочените предложения.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *