Подкрепа

Приятели,

Желанието ни е да възстановим едно издание – символ на началото на демократичните промени в Бългрия. Това е  Век 21 – седмичникът за политика, общество и култура, който в период 1990-1998 г. бе трибуна на демократичното и свободно слово, на творческата интелигенция. Днес България е там, където някога само мечтаехме, че ще бъде – в нормалния демократичен свят, в Европейския съюз. Но проблеми има. Затова свободата и демокрацията трябва да се отстояват с честно слово.

Искаме  Век 21 прес да се превърне в отворена трибуна за всички, които ратуват за морал, демократични ценности и правила, професонализъм и достойнство:  в политиката и общественият живот, бизнесът и културата. Да се превърне в дом с много прозорци отворени към България, Европа и света, към духовноста и културата.

Затова и се обръщаме към Вас: ПОДКРЕПЕТЕ  ЗАВРЪЩАНЕТО НА Век 21!

Може да подкрепите Век 21 прес чрез дарение по банкова сметка:

Век 21 прес ЕООД
IBAN: BG02 BPBI 7940 1038 9428 02;
BIC:  BPBIBGSF
Юробанк България АД, София, клон: бул. Витоша 10.

Може да подкрепите Век 21 прес  и чрез Вашата реклама!