Модернизмът „обедини“ българи и македонци

ModernizamНа  1 юни  в Скопие пред научната общност в Македонската академия на науките и изкуствата /МАНУ/ бе представен научният сборник „Модернизъм в българската и македонската литература. Сходства и различия.“ В събитието взеха участие Председателят на МАНУ  акад. Таки Фити и директорът на Института за литература при БАН доц.д-р Елка Трайкова. Присъства и българският посланик в Скопие Иван Петков.  Трудът е дело на български и македонски литературоведи, и е първият от проекта „Европейски ценности в творчеството на български и македонски литературни творци през ХХ век“. Ръководители на проекта са доц. д-р Александър Йорданов и акад. Милан Гюрчинов. С изследвания участват 11 български и 6 македонски учени. Кръгът на изследваните проблеми е широк и засяга, както развитието на поезията и прозата, така и традицията на литературната критика.  От българска страна участват: проф.дфн Светлозар Игов („Модерно, модернизм и авангард в южнославянските литератури“, „Един от първите южнославянски литературни манифести. Пенчо Славейков и Йован Йованович – Змай“), доц.д-р Александър Йорданов („Българският модернизъм и модернизмът. Критически интерпретации“, „Интепретации на „европейското“ и „родното“ в българската литературна критика в периода на модернизма“), доц.д-р Цветанка Атанасова („Културната стратегия на кръга „Мисъл“), доц.д-р Елка Трайкова („Модернизмите“ на Александър Балабанов“), доц.д-р Бисера Дакова („Отвъд таксономиите“), доц.д-р Елка Димитрова („Българският литературен модернизъм – общ преглед“), д-р Иван Христов (Концепцията за време и идентичност на кръга „Стрелец“, „Яворов и Македония – историята на последния хайдутин“), доц.д-р Мариета Гиргинова и д-р Елизария Рускова („Българската модерна драма по време на войните – синтез на естетически почерци“), проф. Мирослава Кортенска (Модернизмът на Яворов – реформаторство и мисионерство“), доц.д-р Пламен Антов (Консенсус и нонсенс. Поезията на Константин Павлов в контекста на един политически дебат). От македонска страна участници са: акад.Милан Гюрчинов (Европските вредности во епохата на модернизмот“, „Поетот Ацо Караманов – мегу револуциjата и модернизмот“), проф. Лидия Капушевска-Драгулевска (:Модернизмот во македонската поезиjа“  , „Од локалното кон универзалното: циклусот песни за Марко Крале од Блаже Конески“), проф.Анастасия Гюрчинова („Модернизмот во македонската проза од 50-тите години на 20 век“, „Модерното и модернизмот во прозата на Димитар Солев“), проф. Елизабета Шелева(„Модернизмот како европска вредност во македонската книжевна критика“, „Кога светот беше дом – космополитизмот како модернистички етос. „Кука – цел свет“ од Кочо Рацин до Богомил Гузел“), д-р Соня Стойменска-Елзесер („Мостови на модернизмот: рецепциjата на поезияjата на Александар Блок во македонската култура во седината на ХХ век“), проф.Славица Србиновска („Реализмот низ призмата на теоретските и критичките рефлексии на Димитар Солев“).

В предговора към изданието акад. Милан Гюрчинов и доц.д-р Александър Йорданов изразяват убеждението на участниците, че чрез такива изследвания се „утвърждава и идеята за близостта на двете балкански литератури и се подчертава необходимостта от взаимопроникване, сътрудничество и сблиаване на всички балкански литератури – днес и в бъдеще“. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *