„ВЕДНОШ ДА БУДЕ НАЧАЛО…“

Петър Николов 

download (2)На 23 ноември (понеделник) от 15.30 ч. в големия салон Българската академия на науките  ще бъде представена уникалната Енциклопедия „Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища“, Т. 1. С тази оригинална проява ще бъде отбелязан и Деня на Института за литература при БАН. Той е създаден през 1948 г. Негови основатели са големите писатели и учени академиците Николай Райнов, Елин Пелин, Людмил Стоянов, Константин Петканов, Николай Лилиев, Петър Динеков.  Институтът изследва българската литература от Средновековието до наши дни в теоретичен, историко-културологичен и компаративистичен аспект, както и литературите на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия. Развива архивна, библиографска и извороведска дейност, подготвя и издава многотомни енциклопедични издания, формиращи основното знание за съответните научни области. Книги на ИЦВ Института за литература се подготвят академични издания на най-големите български и чуждестранни писатели и се разработват монографични и компаративни изследвания върху тяхното творчество. Тук е създадена единствената по рода си в световната палеославистика „Кирило-Методиевска енциклопедия” в четири тома, както и „Енциклопедия на Българското възраждане”, и многотомната поредица „Периодика и литература”.

Други ценни издания са тритомният„Речник на българската литература” и „Речник по нова българска литература”. Институтът издава и сборници с научни изследвания върху най-съществените аспекти на българската литература и чуждестранните литератури. Издадени са десетки анкети с писатели, поети и литературни критици от различни поколения. 01_tzar-samuil_sliderСред многотомните трудове на Института е и „История на преводната рецепция на европейски литератури в България“. Създаден е и електронен портал за средновековната писмена култура на Балканите: http://slovo-aso.cl.bas.bg.

Уникална е и библиотеката на този център на българската духовност. Със своите 114 795 библиотечни единици – книги, периодични издания, ксерокопия, графични издания, тя е images (8)и най-голямата филиална библиотека в системата на Българската академия на науките. Комплектувана е по широк профил на хуманитарните науки на 15 езика. В нея се съхраняват персоналните библиотеки на двама известни български поети и преводачи – Николай Лилиев и Асен Разцветников. Притежава и сlitmis_1_2008бирка от периодични издания, отразяващи литературния живот в България в края на ХIХ и началото на ХХ век, а така също и пълна сбирка на най-важните периодични издания в областта на българското и чуждото литературознание. Институтът за литература издава и следните периодични издания: „Литературна мисъл“ – от 1957 г., поредицата „Старобългарска литература“ – от 1971 г., и годишникът „Scripta & e-Scripta“, чийто първи брой излиза през 2003 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *